Poznatky

Next Generation EU – Plán obnovy 

Plán obnovy predstavuje v súčasnosti najväčší nástroj podpory oživenia hospodárstva EÚ po pandémii COVID-19, zároveň však reaguje aj na dôležité výzvy súčasnosti, a to najmä v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou. Celková alokácia predstavuje pre krajiny EÚ až 723,8 mld. EUR.

Finančné prostriedky z celkového balíka smerujú do týchto oblastí:

1. Digitálna transformácia:

 • investície do väčšieho a lepšieho pripojenia (5G sieť),
 • budovanie reálneho dátového hospodárstva, 
 • zvýšená kybernetická odolnosť,
 • posilnenie digitalizácie a inovácie verejnej správy,
 • posilnenie digitalizácie vzdelávacích systémov.

2. Zelený prechod:

 • investovanie do čistých technológií,
 • zvýšenie energetickej účinnosti verejných a súkromných budov,
 • ekologickejšia doprava a logistika,
 • podpora prechodu na obnoviteľné zdroje energie,
 • podpora prechodu na obehové hospodárstvo. 

3. Sociálna súdržnosť:

 • zlepšenie pracovných politík,
 • modernizácia systémov trhu práce,
 • podpora sociálneho začlenenia a znižovania sociálnych rozdielov,
 • zabezpečenie homogénnej úrovne služieb.

Z balíka finančných prostriedkov Plánu obnovy je pre Slovensko alokovaných viac ako 6 mld. EUR, ktoré smerujú do piatich kľúčových oblastí verejných politík:

1. Zelená ekonomika (alokácia 2 301 mil. EUR)

Podpora zelených projektov reaguje na ciele EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55 %. Pre Slovensko je v rámci tejto oblasti alokovaných najviac finančných prostriedkov a podporené sú najmä investície do výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energie, investície do obnovy budov, udržateľnej dopravy, dekarbonizácie priemyslu a adaptácie na zmenu klímy.

2. Vzdelávanie (alokácia 892 mil. EUR)

Obdobie pandémie výrazne poukázalo na potrebu digitálnych technológií v oblasti vzdelávania. V reakcii na situáciu budú z Plánu obnovy podporené najmä nové digitálne vzdelávacie systémy s cieľom podporiť modernizáciu vzdelávania na Slovensku.

3. Veda, výskum, inovácie (alokácia 739 mil. EUR)

Finančné prostriedky do výskumu, vývoja a inovácií podporia zelenú a digitálnu transformáciu zameranú na výskumno-inovačné investície, ako napr. inteligentná mobilita, rozvoj inteligentných miest, zelené technológie a iné. 

4. Zdravie (alokácia 1 533 mil. EUR)

Podpora digitalizácie pre riadenie nemocníc a zefektívnenie medicínskych procesov predstavuje pre Slovensko jednu z najväčších priorít, najmä v reakcii na pandemické obdobie. Podporou digitalizácie v medicíne sa zvýši kvalita starostlivosti, ako aj transparentnosť a efektívnosť vyhodnotenia procesov. 

5. Efektívna verejná správa a digitalizácia (1 110 mil. EUR)

Cieľom podpory investícií do digitálnych technológií je pre Slovensko najmä modernizácia a skvalitňovanie služieb justície, zlepšenie podnikateľského prostredia, boj proti korupcii a iné. Zároveň bude podporené rozšírenie pripojenia 5G, ako aj kybernetická bezpečnosť.

V súčasnosti sú otvorené výzvy na čerpanie finančných prostriedkov v oblasti vzdelávania, avšak očakávame postupný nárast zverejnenia výziev aj v ostatných oblastiach. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do roku 2026, preto odporúčame s prípravou projektových zámerov začať čím skôr. Náš odborný tím je pripravený pomôcť vám zorientovať sa v spleti dostupných finančných mechanizmov, nájsť vhodný mechanizmus pre financovanie vášho projektového zámeru, usmerniť vás v efektívnej príprave kvalitného a pre vás zmysluplného projektu. Podrobnejšie informácie o našich službách nájdete TU.

Bolo to užitočné?