Novinky

Súčasný stav Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR ku koncu októbra 2021 odoslalo Európskej komisii návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 s predbežnou alokáciou vo výške 12,8 mld. EUR.

Finančné prostriedky v novom programovom období budú smerovať do piatich cieľov politiky a špecifického cieľa Fondu spravodlivej transformácie:

  1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa – alokácia 1,99 mld. EUR
  2. Ekologickejšia Európa – alokácia 3,9 mld. EUR
  3. Prepojenejšia Európa – alokácia 2,2 mld. EUR
  4. Sociálnejšia Európa – alokácia 2,9 mld. EUR
  5. Európa bližšie k občanom – alokácia 703 mil. EUR
  6. Fond spravodlivej transformácie – 441 mil. EUR

Očakávame, že Európska komisia v blízkej budúcnosti schváli nový návrh Partnerskej dohody SR. Po schválení Operačného programu Slovensko predpokladáme, že v druhej polovici 2022 sa budú postupne otvárať výzvy na čerpanie prostriedkov v rámci jednotlivých cieľov. V záujme predloženia kvalitných a úspešných projektov odporúčame začať s prípravou projektov čím skôr. Neváhajte sa obrátiť na našich odborníkov a využiť našu podporu.

Dátum: 6. 12. 2021

Bolo to užitočné?