Podpora investícií a R&D | Deloitte Slovensko

Riešenia

Podpora investícií a R&D

Podporte svoje investície alebo aktivity výskumu a vývoja formou priamych dotácií alebo úľavou na dani z príjmu.

Je vysoká pravdepodobnosť, že Vaše aktivity spĺňajú podmienky na získanie aspoň niektorej možnosti spolufinancovania z verejnej podpory.

V tejto oblasti máme dlhodobé skúsenosti a sme schopní riešiť ekonomické, právne aj technické otázky a byť tak k dispozícii našim klientom vo všetkých fázach projektov, napríklad:

  • Uskutočníme prvotnú analýzu a odporučíme vhodný spôsob podpory pre Vaše podnikanie,
  • Na základe toho sa kvalifikovane rozhodnete, ktorý z možných nástrojov podpory preferujete,
  • Spracujeme dokumentáciu pre získanie podpory,
  • Vyriešime administráciu projektu počas jeho realizácie,
  • V prípade kontrol zo strany štátnych orgánov Vás budeme zastupovať.

Spojte sa s nami

Martin Rybár

Martin Rybár

Partner | Daňové poradenstvo

Martin Rybár má dlhoročnú prax na oddelení daní v spoločnosti Deloitte. Okrem toho počas dvoch rokov zastával funkciu riaditeľa Sekcie priamych zahraničných investícií v agentúre SARIO. So svojimi roz... Viac