O nás

Konkurzy a reštrukturalizácie

Poskytujeme právne poradenstvo v predinsolvenčných fázach, analýzu právnej situácie vo vzťahu k naplneniu podmienok úpadku a právne poradenstvo v súvislosti s predchádzaním alebo riešením úpadku vrátane asistencie s prípravou a priebehom reorganizácie. Ponúkame právnu analýzu rizík vyplývajúcich zo zodpovednosti štatutárnych orgánov a manažérov a komplexné poradenstvo. Klientom pomáhame nájsť efektívne a rýchle riešenia ich dočasných problémov vrátane právnej konštrukcie pre optimálne daňové riešenia.

Bolo to užitočné?