Poznatky

Obchodné právo

Fúzie a akvizície

Náš akvizičný tím tvoria experti, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s významnými a zložitými akvizíciami. Klientom poskytujeme podporu a poradenstvo už od počiatočného štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až po rokovania a vypracovanie zmluvnej dokumentácie a postakvizičné kroky. Spolupráca s expertmi z rôznych oddelení Deloitte nám umožňuje poskytovať široké spektrum integrovaných služieb pokrývajúcich všetky aspekty transakcie, a to nie len v Slovenskej republike.

Korporátne reštrukturalizácie

Náš korporátny tím pracoval pre klientov v mnohých reštrukturalizáciách a fúziách spoločností vrátane nadnárodných spoločností. Garantujeme minimálne finančné a časové náklady, štandardizované požiadavky na predloženie dokumentov a efektívny proces analýzy vo fáze právneho auditu a prípravy zmluvnej dokumentácie. Toto všetko znižuje čas, ktorý manažment klienta strávi na súvisiacich krokoch.

Právo obchodných spoločností

Či už sa chystáte začať podnikať v Slovenskej republike, alebo tu už úspešne podnikáte, vaše rozhodnutia budú podliehať právnym predpisom, ktoré upravujú právo obchodných spoločností. Ak chcete mať istotu, že tieto právne predpisy plne dodržiavate, ale aj maximálne využívate na splnenie svojich obchodných zámerov, obráťte sa na našich skúsených právnikov, ktorí vám odporučia riešenie najlepšie zodpovedajúce vašim potrebám a odborne poradia vo všetkých oblastiach práva obchodných spoločností.

Corporate governance a zodpovednosť manažmentu

V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodržiavanie pravidiel správy a riadenia spoločností upravujúcich nielen fungovanie a kompetencie orgánov spoločností, ale aj vzťah k veriteľom, akcionárom, audítorom a celý rad iných záležitostí. Dokážeme nastaviť efektívny systém pravidiel správy a riadenia spoločností a informačných povinností v súlade s najnovšími európskymi trendmi. Našim klientom pomáhame zvyšovať transparentnosť a dôveru zo strany klientov, akcionárov, verejnosti a štátu prostredníctvom dodržiavania najvyšších štandardov a plnenia všetkých povinností voči príslušným úradom.

V otázkach zodpovednosti manažmentu kladieme dôraz na súlad s platnou legislatívou a na minimalizáciu všetkých potenciálnych rizík pre jednotlivcov a v konečnom dôsledku aj pre spoločnosť. Túto tému tiež prezentujeme na konferenciách a verejnosti.

Záväzkové právo

Kvalitná zmluvná dokumentácia predstavuje základ úspešného podnikania v každom odbore. Ak sa chcete pri rozvoji svojich podnikateľských aktivít vyhnúť nemilým prekvapeniam, nekalým postupom vašich obchodných partnerov, prípadne sankciám zo strany štátnych úradov, venujte pozornosť svojim záväzkom. Zároveň je vo vašom záujme zabezpečiť si v rámci platných pravidiel čo najvýhodnejšiu zmluvnú pozíciu. Ponúkame prípravu alebo úpravu kompletnej zmluvnej dokumentácie využívanej vo vašej spoločnosti a vašich všeobecných zmluvných podmienok. V súvislosti s prehlbujúcou sa právnou ochranou spotrebiteľov a súvisiacimi rizikami pre spoločnosti odporúčame dôkladne preveriť dokumenty a postupy, ktoré v tejto oblasti používate.

Bolo to užitočné?