O nás

Pracovné právo

Tím Deloitte Legal ponúka široké portfólio služieb v oblasti pracovného práva. Služby zahŕňajú najmä právne previerky, asistenciu pri nábore alebo vysielaní zamestnancov, prípravu a úpravu všetkých typov pracovných zmlúv a vnútorných predpisov spoločnosti, poradenstvo v oblasti odmeňovania zamestnancov a poskytovania benefitov. K ponúkaným službám ďalej patrí asistencia pri reštrukturalizácií a organizačných zmenách v spoločnostiach a riešenie súvisiacich dopadov na jej zamestnancov, poradenstvo pri presune zamestnancov na iného zamestnávateľa a pri ukončení pracovného pomeru (vrátane hromadného prepúšťania), rokovanie s odbormi (vrátane kolektívneho vyjednávania) a zastupovanie v súdnych sporoch. Experti tímu pre pracovné právo pravidelne vystupujú na odborných konferenciách a publikujú v médiách.

Bolo to užitočné?