Poznatky

Procesné právo (súdne spory)

Právo nehnuteľností

Zahraničným a tuzemským klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo aj v oblasti práva nehnuteľností. Služby zahŕňajú všetko od právnej previerky, jednania s úradmi, nadobudnutie nehnuteľností, cez prípravu kompletnej transakčnej dokumentácie, až po výstavbu a následný predaj alebo prenájom.

Správne konanie a spory

Naša prax v oblasti správneho konania zahŕňa jednanie s verejnoprávnymi orgánmi a zabezpečenie súladu so zákonnými požiadavkami pre bezproblémové podnikanie klientov. Naše skúsenosti sa týkajú všetkých aspektov od jednania so živnostenskými úradmi alebo colnými úradmi, až po získanie povolenia Slovenskej národnej banky. Často poskytujeme právne poradenstvo klientom v oblasti európskeho práva a reklamy.

Bolo to užitočné?