Riešenia

Corporate governance a zodpovednosť manažmentu

V poslednej dobe sa zintenzívnil tlak na dodržiavanie pravidiel správy a riadenia spoločností upravujúcich nielen fungovanie a kompetencie orgánov spoločností, ale aj vzťah k veriteľom, akcionárom, audítorom a celý rad iných záležitostí. Dokážeme nastaviť efektívny systém pravidiel správy a riadenia spoločností a informačných povinností v súlade s najnovšími európskymi trendmi. Našim klientom pomáhame zvyšovať transparentnosť a dôveru zo strany klientov, akcionárov, verejnosti a štátu prostredníctvom dodržiavania najvyšších štandardov a plnenia všetkých povinností voči príslušným úradom.

V otázkach zodpovednosti manažmentu kladieme dôraz na súlad s platnou legislatívou a na minimalizáciu všetkých potenciálnych rizík pre jednotlivcov a v konečnom dôsledku aj pre spoločnosť. Túto tému tiež prezentujeme na konferenciách a verejnosti.

Spojte sa s našimi expertami

Larry Human

Larry Human

Partner | Dane a Právne služby

Larry Human je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa ... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Associate partnerka | Právne služby

Dagmar Yoder má dlhoročné skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií.... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior manažér | Právne služby

Róbert Minachin pracuje ako manažér a advokát v Deloitte Legal, s.r.o. v Slovenskej republike. Špecializuje sa na oblasť korporátneho a obchodného práva, a na fúzie a akvizície spoločností a ich previ... Viac