Riešenia

Finančné právo

Naše služby v rámci finančného práva zahŕňajú všetko od právnych previerok a právnych analýz, cez komunikáciu a zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, až po regulatórne otázky. Klientmi spoločnosti Deloitte v tejto oblasti sú slovenské a zahraničné banky, poisťovne, obchodníci s cennými papiermi alebo investičné spoločnosti.