Služby

Fúzie a akvizície

Náš akvizičný tím tvoria experti, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s významnými a zložitými akvizíciami. Klientom poskytujeme podporu a poradenstvo už od počiatočného štádia transakcie, teda od návrhu základného konceptu akvizície, strategického plánovania, cez právny audit, až po rokovania a vypracovanie zmluvnej dokumentácie a postakvizičné kroky. Spolupráca s expertmi z rôznych oddelení Deloitte nám umožňuje poskytovať široké spektrum integrovaných služieb pokrývajúcich všetky aspekty transakcie, a to nie len v Slovenskej republike.