Služby

Komplexné farma poradenstvo

Máme rozsiahle skúsenosti s komplexným právnym poradenstvom pre celú radu zahraničných i tuzemských klientov vo farmaceutickom priemysle. Naše služby zahŕňajú všetko od analýzy postavenia spoločnosti na trhu, posúdenie organizačnej štruktúry, prípravu organizačnej obchodnej reštrukturalizácie, poradenstvo v oblasti cenovej regulácie vrátane nadväzujúcich zmluvných vzťahov a asistenciu v správnom konaní až po poradenstvo týkajúce sa regulácie reklamy, klinických hodnotení a získanie potrebných distribučných výrobných oprávnení.

Spojte sa s našimi expertami

Larry Human

Larry Human

Partner | Dane a Právne služby

Larry Human je partnerom na oddelení daňového a právneho poradenstva spoločnosti Deloitte Slovensko. Pred svojím príchodom na Slovensko v júli 2008 pracoval v Deloitte Česká republika. Larry Human sa ... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Associate partnerka | Právne služby

Dagmar Yoder má dlhoročné skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií.... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior manažér | Právne služby

Róbert Minachin pracuje ako manažér a advokát v Deloitte Legal, s.r.o. v Slovenskej republike. Špecializuje sa na oblasť korporátneho a obchodného práva, a na fúzie a akvizície spoločností a ich previ... Viac