Služby

Ochrana osobných údajov

Advokátska kancelária Deloitte Legal sa považuje za lídra na slovenskom trhu v oblasti ochrany osobných údajov, a to predovšetkým na rozsiahlu skúsenosť v tejto oblasti a jedinečné know-how z komplexných projektov realizovaných pre lokálnych ako aj medzinárodných klientov.  Naše právne služby zahŕňajú najmä overenie súladu spracovania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi, právne a regulatórne poradenstvo v oblasti medzinárodného prenosu osobných údajov a ich zabezpečenia, prípravu všetkých dokumentov potrebných na spracovanie a uchovanie osobných údajov zamestnancov, zákazníkov, resp. dodávateľov, a zastupovanie spoločností pred Úradom na ochranu osobných údajov.