Riešenia

Pracovné právo

Náš tím ponúka široké portfólio služieb. Služby zahŕňajú najmä právne previerky, asistenciu pri nábore alebo vysielaní zamestnancov, prípravu a úpravu všetkých typov pracovných zmlúv a vnútorných predpisov spoločnosti, poradenstvo v oblasti odmeňovania zamestnancov a poskytovania benefitov. K ponúkaným službám ďalej patrí asistencia pri reštrukturalizácií a organizačných zmenách v spoločnosti a riešenie súvisiacich dopadov na jej zamestnancov, poradenstvo pri presune zamestnancov na iného zamestnávateľa a pri ukončení pracovného pomeru (vrátane hromadného prepúšťania), rokovanie s odbormi (vrátane kolektívneho vyjednávania) a zastupovanie v súdnych sporoch. Experti tímu pre pracovné právo pravidelne vystupujú na odborných konferenciách a publikujú v médiách.

Spojte sa s našimi expertami

Larry Human

Larry Human

partner

Larry Human je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva v spoločnosti Deloitte v Slovenskej republike. Larry Human je vedúci skupiny poskytujúcej Global Employer Services (GES, služby v obl... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Associate partnerka, právo

Dagmar Yoder má dlhoročné skúsenosti v oblasti práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií.... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate

Róbert Minachin pracuje ako manažér a advokát v Deloitte Legal, s.r.o. v Slovenskej republike. Špecializuje sa na oblasť korporátneho a obchodného práva, a na fúzie a akvizície spoločností a ich previ... Viac