Budúcnosť riadenia rizík vo finančnom sektore

Prognózy

Budúcnosť riadenia rizík vo finančnom sektore

Vďaka rýchlemu nárastu regulačných požiadaviek a nástupu nových technológií bude budúcnosť riadenia rizík výrazne odlišná od stavu, aký poznáme dnes.

Táto štúdia Deloitte vyzýva finančné inštitúcie, aby prehodnotili a zmenili spôsob, ktorým riadia riziká tak, aby čo najlepšie využili nastupujúce technológie a zvýšili tým produktivitu a efektivitu riadenia rizík.

Správa popisuje šesť kľúčových pravidiel, ktoré inštitúcie musia vziať do úvahy, aby boli dynamickejšie a dokázali tak lepšie reagovať na nové trendy.

  1. Posilniť zameranie na strategické riziká ako sú geopolitický vývoj, expanzia fintech sektora a ďalších netradičných konkurentov, a zlepšiť identifikáciu a riadenie týchto rizík.
  2. Prehodnotiť model troch obranných línií zvýšením zodpovednosti obchodných útvarov za riadenie rizík a dopracovať druhú líniu obranných činností.
  3. Využiť nastupujúce technológie k zvýšeniu efektivity a účinnosti riadenia rizík.
  4. Zaviesť formálny kódex etiky a firemnej kultúry, ktorý pomôže budovať dôveru klientov v inštitúciu i jasnú strategickú výhodu.
  5. Posilniť schopnosti v oblasti riadenia rizík vytvorením infraštruktúry, ktorá bude pripravená reagovať na nové nefinančné riziká, ako i na výzvy plynúce z fragmentácie regulácie.
  6. Strategicky riadiť kapitál a likviditu posilnením governance štruktúr a rozhodovacích procesov v organizácii.

 

Riadenie rizík sa dnes nachádza na rázcestí. Finančné inštitúcie sa musia rozhodnúť, či budú pokračovať v doterajšej praxi, nebo svoj prístup k riadeniu rizík zásadne prehodnotia.

Budúcnosť riadenia rizík vo finančnom sektore

Prečítajte si celú správu
Bolo to užitočné?