Vyhliadky

Správa a konsolidácia dát o ESG

Za súčasnou potrebou správy dát o ESG sú tri hlavné dôvody:

image

Správa dát o ESG je mimoriadne dôležitá pre spoločnosti, ktoré sa pripravujú na dodržiavanie smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD).

Výzvy spojené so správou dát o ESG:

image

Náš prístup

Pomôžeme vám identifikovať relevantné zdroje údajov, rozsah a ciele, zaviesť proces zhromažďovania údajov a využiť pokročilé technológie na analýzu dát. Tento dôsledný prístup zabezpečuje súlad s predpismi a zvyšuje tiež dôveryhodnosť a spoľahlivosť správy o udržateľnosti.

Bolo to užitočné?