Vyhliadky

Úvodný workshop o ESG (ESG Lab)

Poradenstvo pre váš tím v súvislosti s požiadavkami v oblasti ESG

Rozsah a rýchlosť zmien v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti sú ohromujúce. Európski zákonodarcovia zaviedli predpisy, ktoré ukladajú povinnosť zverejňovať informácie o environmentálnych a sociálnych aspektoch a aspektoch správy a riadenia (ESG), čo má vplyv na mnohé verejné a súkromné spoločnosti. Dôležité je, aby spoločnosti zvážili vypracovanie integrovaného plánu, ako budú reagovať na zmeny a postupovať pri vykazovaní informácií o udržateľnosti. Na úvodnom workshope o ESG sa váš tím dozvie, ako implementovať požiadavky na vykazovanie informácií vo vašej spoločnosti.  

Počas tohto workshopu vás odborníci z Deloitte prevedú celým procesom a jednotlivými krokmi súvisiacimi s touto komplexnou problematikou a pomôžu vám vypracovať individualizovaný plán implementácie.  

Workshop môže zahŕňať tieto témy:

Bolo to užitočné?