Výhľad v oblasti regulácií na rok 2019

Vyhliadky

Výhľad v oblasti regulácií na rok 2019

10 rokov od krízy

Naša každoročná štúdia publikovaná Deloitte EMEA Centrom pre stratégiu v oblasti regulácií sa zaoberá tým, ako ovplyvnia v nasledujúcom roku najvýznamnejšie trendy v oblasti regulácií odvetvie finančných služieb, a súčasne poskytuje inštitúciám pomôcku, ako sa v týchto zmenách spoľahlivo orientovať.

V skratke

Identifikovali sme šesť medziodborových tém, ktoré budú pre celé odvetvie finančných služieb strategicky významné v roku 2019.

Spolu s týmito témami sme identifikovali aj šesť oblastí pretrvávajúceho záujmu dohľadu. I keď nejde o novinky, budú to oblasti zvýšeného záujmu orgánov dohľadu v roku 2019.

Ďalej existuje celý zástup tém špecifických pre jednotlivé sektory vrátane bankovníctva, kapitálových trhov, poisťovníctva a investičného manažmentu.

Stiahnite si celú štúdiu (v anglickom jazyku), prípadne si môžete jednotlivé témy alebo prognózy prečítať na tejto stránke.

Bolo to užitočné?