Kybernetické riziko | Deloitte Slovensko

Služby

Služby v oblasti riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti

Deloitte pomáha organizáciám predchádzať kybernetickým útokom a chrániť hodnotné aktíva. Nehľadáme len spôsoby, ako predchádzať útokom a reagovať na ne, ale aj spôsoby, ako riadiť kybernetické riziko tak, aby ste mohli využiť nové príležitosti. Zohľadnite kybernetické riziko hneď na začiatku rozvoja stratégie pre efektívnejšie riadenie informačných a technologických rizík.

Naše služby

Technologické inovácie prinášajú so sebou aj riziká kybernetickej bezpečnosti. Deloitte ako globálny líder v bezpečnostnom poradenstve má výnimočné poznatky, ktoré klientom pomáhajú reagovať na vyvíjajúce sa kybernetické hrozby bezpečne, opatrne a flexibilne, pričom tieto riziká využije ako strategický zdroj konkurenčnej výhody. Pomáhame klientom riadiť riziká kybernetickej bezpečnosti, kombinovať metodiky a rámce založené na medzinárodných štandardoch v záujme vytvorenia praktických a realizovateľných stratégií, technickej a prevádzkovej architektúry a zavedených procesov a postupov.

 

Kybernetická stratégia

Služby kybernetickej stratégie spoločnosti Deloitte podporujú prechod na program zameraný na rizika kybernetickej bezpečnosti, ktorý zastrešujú členovia vrcholového manažmentu a ktorý vyvažuje požiadavky na bezpečnosť, obozretnosť a odolnosť v súlade s ochotou organizácie znášať riziká.

 

Bezpečnosť

Zameriavame sa na zavedenie efektívnych kontrolných postupov pri najcitlivejších aktívach organizácie a na rovnováhu medzi znižovaním rizík a dosahovaním cieľov v oblasti produktivity, rastu podniku a optimalizácie nákladov.

 

Ostražitosť

Integrujeme údaje o hrozbách a zraniteľnostiach aktív, IT systémov a podnikové údaje, aby sme bezpečnostným tímom poskytli komplexné informácie potrebné na proaktívne odhaľovanie a riadenie kybernetických hrozieb a efektívnejšie reagovanie na kybernetické incidenty.

 

Odolnosť

Kombinujeme osvedčené procesy a technológie proaktívneho a reaktívneho riadenia incidentov, aby sme sa rýchlo prispôsobili a reagovali na narušenie kybernetickej bezpečnosti zo strany vnútorných alebo vonkajších hrozieb.

Spojte sa s nami

Erik Saller

Erik Saller

Manažér | Riadenie rizík

  ... Viac

Katarína Géciová

Katarína Géciová

Manažérka | Riadenie rizík

Katarína Géciová má 18-ročné skúsenosti z oblasti auditu informačných technológií. Katarína má skúsenosti s bezpečnostnými previerkami, bezpečnostnými previerkami súladu (legislatíva, metodiky) a prev... Viac