Služby

Audit a uisťovacie služby v oblasti ESG

Keďže oblasť ESG sa dostáva do popredia záujmu členov vedenia spoločnosti a výborov pre audit, investori potrebujú podrobnejšie a overené informácie o ESG. Kým rozsah regulačných požiadaviek na vykazovanie, ako sú smernica o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) a požiadavky Rady pre medzinárodné štandardy udržateľnosti (ISSB - International Sustainability Standards Board), sa rýchlo rozširuje, reformy v oblasti auditu zaväzujú výbory pre audit, aby vo svojich zásadách auditu a uisťovacích služieb uvádzali informácie o ESG.

Vzhľadom na význam tejto oblasti je potrebné presné, porovnateľné a spoľahlivé vykazovanie informácií o ESG, čo znamená, že uisťovacie služby v oblasti ESG sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým – preto sú naši odborníci pripravení pomôcť.

Rozsah uistenia v oblasti ESG sa neustále rozširuje vzhľadom na povinnosť vydávať už v roku 2024 správy s obmedzeným uistením za obdobia končiace sa v roku 2023. S blížiacou sa integráciou previerok udržateľnosti do ročného vykazovania a vzhľadom na verejnú kontrolu zásad manažmentu v oblasti auditu a uistenia týkajúcich sa vykazovania informácií o ESG budú musieť mnohé spoločnosti zabezpečiť nezávislé uistenie o informáciách o ESG, ktoré poskytujú. Naše hlboké odborné znalosti v tejto oblasti pomôžu vám a vašim zainteresovaným stranám získať istotu, že zverejňujete správne a presné informácie.

V rámci Európskej únie sa vyvíja úsilie o štandardizáciu spôsobu merania a zverejňovania nefinančných informácií. Deloitte vám dokáže poskytnúť uistenie o rámcoch ESG a vykazovaní informácií o ESG, pričom sa špecializuje na:

  • uistenie podľa ISAE 3000 o informáciách spoločností o ESG, ktoré obsahuje alebo na ktoré odkazuje výročná správa,
  • uistenie podľa ISAE 3000 o tom, či spoločnosti presne implementovali im určené rámce ESG.

Náš prístup k overovaniu nefinančných informácií

Náš tím odborníkov

  • má množstvo skúseností v oblasti auditu a uisťovacích služieb a rozsiahle poznatky o otázkach ESG, vďaka čomu môže vám a vašim zainteresovaným stranám poskytnúť kvalitné uisťovacie služby,
  • vám pomôže pochopiť kvalitu nefinančných informácií vo vašich ročných výkazoch.

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac

Tomáš Regináč

Tomáš Regináč

senior manažér | audit a uisťovacie služby

Tomáš Regináč je senior manažér na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. V súčasnosti sa pripravuje na získanie certifikátu Asociácie autorizovaných účtovných znalcov (ACCA). Od... Viac