Služby

Vykazovanie informácií o udržateľnosti a smernica CSRD

Od roku 2024 bude vykazovanie informácií o udržateľnosti v mnohých spoločnostiach v EÚ logicky patriť do pôsobnosti finančných riaditeľov. Nevykázanie povinných údajov by mohlo viesť k vydaniu správy audítora s podmieneným názorom, alebo v horšom prípade k poškodeniu dobrého mena v očiach spotrebiteľov a investorov. Vyžaduje sa tiež vecný komentár o vplyve spoločnosti v oblasti ESG v krátkodobom a strednodobom horizonte, ako aj celková analýza vplyvu činnosti spoločnosti na oblasť ESG v jej hodnotovom reťazci.

Úspešné splnenie tejto požiadavky na vykazovanie si vyžiada určitý čas, a čím skôr sa spoločnosti začnú prispôsobovať a overovať svoje schopnosti, tým lepšie. Rozsah ESRS výrazne presahuje hranice samotného podniku (na rozdiel od finančného výkazníctva), sleduje jeho hodnotový reťazec a posudzuje jeho širší vplyv na spoločnosť a planétu.

image

CSRD

CSRD je súčasťou Zelenej dohody, ktorej hlavným cieľom je vytvoriť v Európskej únii skutočne udržateľné hospodárstvo. Opatrenia ďaleko presahujú rámec výkazníctva: siahajú od stratégie a zásad cez riadenie výkonnosti, technológie a zavádzanie kontrol až po riadenie zmien a pripravenosť na audit. Okrem toho z nej vyplývajú aj dekarbonizačné opatrenia a zavádzanie procesov náležitej starostlivosti (due diligence). Predpokladáme, že smernica bude mať najväčší vplyv a význam pri transformácii podniku a podelíme sa o naše rôzne pohľady na komplexný súbor aspektov CSRD.

Európska komisia (EK) prijala 21. apríla 2021 návrh smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive), ktorá nahrádza smernicu EÚ o nefinančnom výkazníctve (NFRD – Non-Financial Reporting Directive). Smernica CSRD zahŕňa všetky dôležité aspekty v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG) a jej cieľom je zvýšiť investície do skutočne udržateľných činností v rámci Európskej únie. Výsledkom trojstranných rokovaní medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou bolo znenie publikované 21. júna 2022. 

Konečné znenie smernice zahŕňa ročný odklad oproti pôvodnému návrhu. Spoločnosti, na ktoré sa CSRD vzťahuje, budú musieť zverejňovať informácie od finančného roku 2024 (t. j. správy budú zverejnené v roku 2025). 

  • január 2024 (vykazovanie v roku 2025) pre spoločnosti, na ktoré sa už vzťahuje smernica NFRD (kótované spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami),
  • január 2025 (vykazovanie v roku 2026) pre spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti smernica NFRD nevzťahuje,
  • január 2026 (vykazovanie v roku 2027) pre kótované malé a stredné podniky, malé a jednoduché úverové inštitúcie a kaptívne poisťovne.

Rozsah pôsobnosti CSRD sa oproti pôvodnému návrhu výrazne zmenil. Teraz sa vzťahuje na:

  • všetky kótované spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami na regulovaných trhoch EÚ,

všetky veľké spoločnosti, ktoré spĺňajú dve z týchto troch kritérií:

  • viac ako 250 zamestnancov,
  • čisté výnosy vo výške 50 miliónov EUR,
  • ≥ 25 miliónov EUR v aktívach.

Fázy posúdenia pripravenosti na CSRD:

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac

Tereza Pazmany

Tereza Pazmany

Manažerka

Tereza je manažerkou v týmu ESG Advisory v oddělení Assurance Deloitte Česká republika a Slovensko. Jejím hlavním zaměřením je rozvoj spolupráce s klienty v řadě odvětví a nastavování a vedení projekt... Viac