Udržateľnosť

Cieľom konceptu udržateľnosti je zaistiť a zachovať taký životný štandard, aký poznáme teraz, aj budúcim generáciám. V súčasnosti je udržateľnosť zameraná na tri hlavné oblasti: environmentálnu, sociálnu a riadiacu, ktoré sa spoločne označujú skratkou ESG.

Nakoľko vyspelé sú postupy udržateľnosti vo vašej firme?