Riešenia

Kybernetické riziko

Deloitte pomáha organizáciám predchádzať kybernetickým útokom a chrániť hodnotné aktíva. Nehľadáme len spôsoby, ako predchádzať útokom a reagovať na ne, ale aj spôsoby, ako riadiť kybernetické riziko tak, aby ste mohli využiť nové príležitosti. Zohľadnite kybernetické riziko hneď na začiatku rozvoja stratégie pre efektívnejšie riadenie informačných a technologických rizík.

Naše služby

- Kybernetická stratégia – pomáhame riadiacim pracovníkom s vypracovaním programu kybernetického rizika v súlade so strategickými cieľmi a toleranciou rizika organizácie.

- Bezpečnosť – zameriavame sa na zavedenie efektívnych kontrolných postupov pri najcitlivejších aktívach organizácie a na rovnováhu medzi znižovaním rizík a dosahovaním cieľov v oblasti produktivity, rastu podniku a optimalizácie nákladov.

- Ostražitosť – integrujeme údaje o hrozbách, údaje IT a podnikové údaje, aby sme bezpečnostným tímom poskytli kontextovo bohaté informácie potrebné na proaktívne odhaľovanie a riadenie kybernetických hrozieb a efektívnejšie reagovanie na kybernetické incidenty.

- Odolnosť – kombinujeme osvedčené procesy a technológie proaktívneho a reaktívneho riadenia incidentov, aby sme sa rýchlo prispôsobili a reagovali na kybernetické narušenia zo strany vnútorných alebo vonkajších síl.

Globálna sieť centier kybernetických informácií

Keďže kybernetické hrozby sa vyvíjajú a sú čoraz zložitejšie, mnohí biznis lídri si uvedomujú, že túto výzvu nedokážu zvládnuť sami. Deloitte preto ponúka globálnu sieť centier kybernetických informácií, ktoré pracujú nepretržite 365 dní v roku.

Tieto centrá poskytujú plne prispôsobiteľné riadené bezpečnostné riešenia vrátane pokročilého monitorovania bezpečnostných udalostí, analytiky hrozieb, riadenia kybernetických hrozieb a reakcie na incidenty pre podniky v regióne, aby uspokojili rastúci dopyt na trhu po službách kybernetickej bezpečnosti.


Najnovšie ocenenia v oblasti kybernetického rizika

Spoločnosť ALM Intelligence vyhlásila Deloitte za globálneho lídra poradenstva v oblasti bezpečnostných operácií.
Deloitte s potešením oznamuje, že spoločnosť ALM Intelligence vyhlásila Deloitte za globálneho lídra poradenstva v oblasti bezpečnostných operácií na základe rozsahu a hĺbky jej schopností. Vyplýva to z jej správy Security Operations Center Consulting 2016.

Deloitte je podľa spoločnosti Gartner už štvrtý rok za sebou jednotkou v oblasti poradenských služieb zameraných na bezpečnosť.

Deloitte s potešením oznamuje, že popredná globálna výskumná a poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií Gartner zaradila spoločnosť Deloitte už štvrtý rok po sebe na 1. miesto na svete podľa tržieb za poradenské služby v oblasti bezpečnosti. Vyplýva to z jej správy z apríla 2016 s názvom

„Podiel na trhu: poradenské služby v oblasti bezpečnosti vo svete, 2015“ (Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2015).