Služby

Regulačné riziko

Deloitte pomáha organizáciám predvídať zmeny v regulačnom prostredí a prispôsobovať sa im, ako aj vytvárať lepšie programy a kontroly na riešenie širokej škály predpisov a regulačných rizík. Spolupracujeme s klientmi a regulačnými orgánmi na efektívnej náprave v prípade nedodržania predpisov.

Naše služby

- Regulačná stratégia – tvoríme regulačné stratégie, štruktúry a procesy, ktoré umožňujú proaktívne a výhľadové posudzovanie regulačných trendov a ich vplyvu na obchodné modely.

- Regulačná reakcia – pomáhame klientom reagovať na špecifické chyby v ich programoch dodržiavania predpisov, ktoré sú často spôsobené skutočnou alebo očakávanou reguláciou.

- Dodržiavanie regulačných predpisov - pomáhame klientom pri navrhovaní, posudzovaní a transformácii ich podnikových programov dodržiavania predpisov, aby sa zachovala organizačná hodnota a vytvorila konkurenčná výhoda.

Centrum pre regulačnú stratégiu

Centrum pre regulačnú stratégiu je zdrojom dôležitých informácií a poradenstva, ktorého cieľom je pomôcť klientom predvídať zmeny a s istotou reagovať na strategický a celkový vplyv národnej a medzinárodnej regulácie.

Najnovšie ocenenia v oblasti regulačného rizika

Spoločnosť Gartner vyhlásila Deloitte za globálneho lídra v poskytovaní poradenských služieb v oblasti riadenia rizika.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potešením oznamuje, že popredná globálna výskumná a poradenská spoločnosť v oblasti informačných technológií Gartner vyhlásila Deloitte za lídra v oblasti realizácie a vízie v poradenských službách zameraných na riadenie rizík. Vyplýva to z jej správy z novembra 2015 s názvom „Magický kvadrant pre poradenské služby v oblasti riadenia rizika vo svete“ (Magic Quadrant for Risk Management Consulting Services, Worldwide).

Spoločnosť IDC vyhlásila Deloitte za globálneho lídra v oblasti poradenstva zameraného na riadenie rizík.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) s potešením oznamuje, že spoločnosť International Data Corporation (IDC) vyhlásila spoločnosť Deloitte za globálneho lídra v oblasti poradenských služieb zameraných na riadenie rizík. Vyplýva to z jej správy z názvom „IDC MarketScape: globálne poradenské služby v oblasti rizika 2015, hodnotenie dodávateľov“ (IDC MarketScape: Risk Advisory Consulting Services 2015 Vendor Assessment) z augusta 2015.