Novinky

Deloitte poradenské služby pre SAP

Deloitte je významným globálnym partnerom firmy SAP SE v oblasti poradenských a konzultačných služieb. Naša spolupráca sa datuje od roku 1989 a neustále sa úspešne rozvíja, čo dokazujú aj štyri ocenenia SAP Pinnacle Awards za rok 2020. Hlboká znalosť finančných, daňových, účtovných, nákupných a ďalších biznis procesov, ako aj špecifík jednotlivých priemyselných odvetví, ktoré pokrývajú riešenia firmy SAP, je významnou výhodou. Okrem hlavných biznis služieb sú rovnako dôležité poradenské služby Deloitte pre SAP v oblasti riadenia rizík, ktoré napomáhajú bezpečnej, dôveryhodnej a efektívnej prevádzke SAP systémov v dátových centrách, ako aj v SAP cloude. Medzi tieto služby patria napr.:

 • Deloitte SAP služby riadenia finančných rizík
 • Služby pre SAP Sustainability Management
 • Deloitte SAP služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Deloitte autorizačný koncept pre SAP
 • Deloitte SAP služby pre S/4 HANA
  • Optimalizácia programových rizík
  • Optimalizácia dátových rizíko
  • Optimalizácia licenčných nákladov

SAP licencovanie predstavuje pre zákazníkov oblasť, ktorá sa pod vplyvom IT technologických zmien a vývoja SAP platformy neustále dynamicky mení. Významným faktorom sú aj rôzne akvizície firmy SAP, ako napr. Sybase alebo BusinessObjects, ktoré prinášajú do jej portfólia nové produkty, nové typy používateľov a nové zmluvné a licenčné podmienky. Strategické rozhodnutie SAP prejsť na databázu HANA, nové CX rozhranie atď. znamenajú pre zákazníkov so staršími SAP ECC systémami nové technologické a právne výzvy spojené s migráciou na S/4 HANA. Okrem toho musia zákazníci SAP pravidelne aspoň raz ročne reportovať stav používania licencií priamo firme SAP.  

Najčastejšie oblasti, ktoré predstavujú výzvy pre zákazníkov SAP:

 1. ako zabezpečiť prehľad efektívnej licenčnej pozície a stavu compliance pre všetky SAP systémy, 
 2. ako zabezpečiť prehľad potrebných používateľských licencií a licencií Line of Business/Engines,
 3. ako minimalizovať možné riziká vyplývajúce z Indirect Access/Digital Access,
 4. ako správne interpretovať údaje z nástrojov ako SAP License Audit Workbech (LAW), prípadne nástrojov tretích strán ako Flexera, ServiceNow, Snow Software, USU Aspera a ďalších,
 5. ako dosiahnuť optimálnu konverziu pôvodných licencií a zmlúv pri migrácii na S/4 HANA. 

Deloitte sa dlhodobo zaoberá oblasťou Software Asset Management, pričom venuje významnú pozornosť riešeniam firmy SAP. Zákazníkom SAP ponúkame rôzne poradenské služby na mieru, ktoré im umožňujú získať prehľad o využívaní SAP riešení v ich firme z pohľadu licencií, minimalizovať riziká SAP softvérových auditov a optimalizovať investície do riešení SAP podľa ich reálneho využívania. 

Prečo Deloitte?

 • Sme nezávislá a objektívna poradenská spoločnosť. 
 • Máme viac ako 30-ročnú spoluprácu so SAP, ktorá vyústila do súčasnej strategickej aliancie.
 • Prevádzkujeme spoločné Global SAP Licensing Competence Center v Nemecku.
 • Na svete máme viac ako 600 certifikovaných špecialistov na SAP s expertnými znalosťami o licencovaní a bezpečnosti.
 • Dlhodobo sa komplexne zameriavame na oblasť Governance, Risk a Compliance (GRC) pre SAP, ale aj na ďalších softvérových dodávateľov.

V prípade záujmu o bezplatnú konzultáciu, ako vám môže Deloitte pomôcť s riešením niektorých z piatich spomínaných výziev, prípadne iných problémov, nás kontaktujte na nižšie uvedenej adrese.

Bolo to užitočné?