Individuálne poradenstvo pri optimalizácií prostredia

Riešenia

Individuálne poradenstvo pri optimalizácií prostredia

Ako Vám vieme prostredníctvom individuálneho poradenstva pomôcť pri optimalizácii prostredia?

  • Vypracujeme Vám dokumentáciu SAM prevádzkového modelu šitého na mieru organizácie vrátane popisu štandardizovaných SAM rolí, kompetencií a vrcholových procesov.
  • Poskytneme Vám zoznam odporúčaní na zníženie potenciálneho licenčného nesúladu vrátane vyčíslenia potenciálnych úspor na softvér a jeho podporu (úzko naviazané na ELP).
  • Navrhneme konkrétne aktivity, ktoré Vám pomôžu zmierniť prípadný licenčný nesúlad (úzko naviazané na ELP).


Aké benefity Vám individuálne poradenstvo pri optimalizácii prostredia prinesie?

  • Na zabezpečenie správneho fungovania kompetencie SAM v organizácii budete mať k dispozícii presné postupy a procesy zohľadňujúce typ Vašej organizácie a jej fungovanie.
  • Odporúčania na prípadnú zmenu licenčnej metriky alebo iných parametrov využívania softvéru na zníženie rizika možnej pokuty a optimalizáciu nákladov podľa reálneho užívania v organizácii.

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovým atribútom definovania „veľkosti“ projektu je okrem počtu klientských staníc a serverov najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.