Riešenia

Inventarizácia softvéru a hardvéru

Individuálny prístup

Aké služby Vám vrámci Inventarizácie softvéru a hardvéru ponúkame?
  • Výstupný zoznam softvéru nainštalovaného v prostredí
  • Výstupný zoznam aktívneho hardvéru v prostredí
  • Výstupný zoznam potencionálne nežiadúceho alebo škodlivého softvéru v organizácií

 

Aké výhody Vám inventarizácia softvéru a hardvéru vo Vašej organizácií prinesie?
  • Reálny prehľad o stave a množstve nainštalovaného softvéru v prostredí a skutočné porovnanie s očakávaným stavom
  • Kontrola reálne využívaného hardvéru oproti internému registru
  • Preverenie skutočného bezpečnostného rizika z titulu nežiadúceho alebo ilegálneho softvéru

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovými atribútmi definovania „veľkosti“ projektu je počet klientských staníc a serverov a najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.

Spojte sa s našimi expertami

Peter Gerstbrein

Peter Gerstbrein

Software Asset Management Lead SK&CZ

Peter Gerstbrein má viac ako dvanásťročné skúsenosti v riadení IT a SAM projektov, procesnom manažmente, implementácii, integrácii a prevádzke nástrojov na správu riadenia softvérových aktív. Riadil a... Viac