Analýza

Prieskum Deloitte o sviatkoch v roku 2022

Napriek tomu, že spotrebitelia prežívajú sviatočné obdobie poznačené pokračujúcim vplyvom inflácie na ekonomiku, ukazuje sa aj zopár pozitív. Kupujúci si našli spôsob, ako si udržať vianočnú náladu aj napriek tomu, že sa menia ich priority.

Prečítajte si o maloobchodnom predaji pred sviatkami, o predajných akciách Black Friday-Cyber Monday aj o prieskume v oblasti cestovania a dozviete sa, ako sa spotrebitelia pripravujú na obdobie vzájomných stretnutí, rozdávania darčekov a cestovania.

Kľúčové zistenia v oblasti maloobchodu

Pred sviatkami je finančná situácia spotrebiteľov neistá – až 37 % amerických domácností tvrdí, že ich finančná situácia je horšia ako minulý rok. Napriek ekonomickým tlakom sa však v tomto období objavujú aj pozitíva. Sviatočná nálada (a míňanie) prekvitá, pričom kupujúci v reakcii na infláciu upravujú svoje stratégie míňania peňazí.

1. Pre spotrebiteľov je prioritou osláviť sviatky

Hoci sú na tom domácnosti finančne najhoršie za posledné desaťročie, ich výdavky ostávajú stabilné, pričom spotrebitelia znižujú výdavky na tovary, ktoré nie sú nevyhnutné, aby mohli viac darovať a viac sa stretávať.

Napriek ekonomickým obavám našli spotrebitelia spôsob, ako sa v tomto
predsviatočnom nákupnom období pripraviť na radostné sviatky. Hoci sa ich celkové výdavky nemenia, mení sa spôsob, ako míňajú peniaze. Nákupy iných tovarov ako darčekov ustupujú do úzadia, keďže kupujúci uprednostňujú spoločenské zážitky a nákup darčekov pre druhých.

2. Nízkopríjmové skupiny sa znovu dostávajú do sviatočnej nálady

Po minulom roku, keď sa kupujúci s nízkymi príjmami držali na uzde, sa tento rok cítia istejšie a plánujú minúť o 25 % viac.

Hoci sa s vplyvom inflácie bude zrejme musieť vyrovnať každá príjmová skupina, kupujúci s nižšími príjmami opäť získavajú sebavedomie a tento rok plánujú minúť viac. Zvyšujú svoje výdavky vo všetkých kategóriách a vracajú sa na úroveň nákupov spred pandémie. Popri vyšších priemerných výdavkoch je zároveň nižší aj počet kupujúcich s nízkymi príjmami, ktorí v tomto období neplánujú míňať: v roku 2022 je ich 13 % oproti 21 % v roku 2021.

3. Inflácia skracuje nákupné okno

Vzhľadom na ekonomické prostredie plánujú spotrebitelia kupovať menej darčekov, čím sa trvanie nákupov skráti zo 6,4 týždňa na 5,8 týždňa.

Keďže 73 % spotrebiteľov očakáva v tomto predsviatočnom nákupnom období vyššie ceny, plánujú obmedziť počet nakúpených darčekov, aby ušetrili peniaze a porazili infláciu. Kupujúci preto predpokladajú, že navštívia menej kamenných a online obchodov, čím sa nákupné okno skráti na 5,8 týždňa zo 6,4 týždňa v roku 2021. Pravdepodobný priemerný počet kúpených darčekov a darčekových kariet je 9 oproti 16 v roku 2021.

4. Kupujúci začali nakupovať skôr

Inflácia a obavy z nedostatočných zásob viedli kupujúcich k tomu, aby sa vrhli na predsviatočné nákupy – 23 % rozpočtov sa pravdepodobne minie do konca októbra.

Po dvoch rokoch, ktoré priniesli rastúce ceny, nedostatok zásob a predlžovanie dodacích lehôt, kupujúci v tomto predsviatočnom období nič neriskujú. Výsledkom je, že 38 % z nich plánuje začať s nákupmi skôr a minúť viac zo svojho rozpočtu v októbri, s priemernou výškou výdavkov 329 USD oproti 266 USD v roku 2021. Kupujúci minú 23 % svojho rozpočtu do konca októbra.

Kľúčové zistenia v oblasti cestovania

Po tom, ako chuť cestovať rok a pol stúpala, sa zdá, že v tomto sviatočnom období klesá. Obavy z pandémie síce miznú, ale finančné ťažkosti a rušenie letov spôsobili, že viac ľudí sa rozhodlo ostať doma. V čase opätovného stretávania sa s rodinou a priateľmi by sa letecké spoločnosti a hotely mali snažiť obnoviť dôveru a vysoký štandard služieb.

1. Cestovanie brzdia finančné obavy a výpadky

Dopyt po cestovaní počas týchto sviatkov najviac brzdia financie a každý piaty
Američan, ktorý ostáva doma, hovorí, že má obavy z výpadkov v doprave.

Záujem cestovať cez sviatky zaznamenal prudký pokles, najmä pri dovolenkových pobytoch spojených s plateným ubytovaním. Pokles záujmu o cestovanie možno pripísať najmä tomu, že menší počet obyvateľov sa chystá na dovolenku, kým počet ľudí, ktorí plánujú navštíviť priateľov a príbuzných, je podobný ako v roku 2021. Dopyt po cestovaní počas týchto sviatkov najviac brzdia financie a každý piaty Američan, ktorý ostáva doma, hovorí, že má obavy z výpadkov v doprave.

2. Od prudkého štartu až po silný finiš

Najrušnejšie dni zrejme opäť prídu na začiatku sviatočnej cestovnej sezóny, keďže 15 % Američanov plánuje cestovať cez víkend vďakyvzdania.

15 % všetkých Američanov plánuje cestovať cez víkend vďakyvzdania a 14 % plánuje cestovať medzi Vianocami a Novým rokom. Najviac sa síce bude cestovať cez víkend vďakyvzdania, ale 8 z 10 pobytov bude trvať len týždeň alebo kratšie. A hoci na začiatku januára plánuje dovolenku len 10 % ľudí, takmer polovica z pobytov bude trvať dlhšie ako týždeň.

3. Dopyt po väčšine cestovných produktov klesá

Keďže bude cestovať menej ľudí, dopyt vo väčšine cestovných segmentov bude nižší, hotely však môžu očakávať väčší prepad ako letecké spoločnosti. 35 % cestujúcich sa plánuje ubytovať v hoteloch (oproti 37 % v roku 2021) a 15 % sa plánuje ubytovať v prenájmoch (oproti 17 % v roku 2021). Zároveň sa očakáva aj menšia účasť na zážitkoch v zvolenej destinácii, pričom na väčšine platených aktivít sa tento rok plánuje zúčastniť menej cestujúcich.

5. Veľa starších ľudí opäť ostane doma

Najčastejšie dôvody, prečo sa starší Američania vyhýbajú cestovaniu, sú možné výpadky v doprave a zdravotné dôvody.

Starší Američania, ktorí po dlhom váhaní spôsobenom pandémiou začali prejavovať väčší záujem o cestovanie, sa mu opäť vyhýbajú. Cestovať plánuje iba 22 % Američanov vo veku 55 a viac rokov, čo je pokles oproti 36 % v roku 2021. Finančné obavy sú hlavným dôvodom, ktorý odrádza od cestovania vo všetkých vekových skupinách, ale u najstarších respondentov sú najčastejšími dôvodmi, prečo ostať doma, možné meškania a rušenia letov.

Bolo to užitočné?