Poznatky

Hlavné služby v oblasti consultingu

Ponúkame komplexné portfólio služieb v oblasti všestranného zvyšovania výkonnosti podnikových inštitúcií a podnikového poradenstva. Našim klientom pomáhame napredovať v oblasti finančnej transformácie, ľudského kapitálu, strategického riadenia a eurofondov, ale aj v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Poskytujeme služby, ktoré našim klientom pomáhajú získavať konkurenčnú výhodu. Úspešnosť týchto služieb si vyžaduje dôkladnú znalosť a poznanie optimalizačných nástrojov a metodológií, legislatívnych možností a obmedzení, procesných modelov a nástrojov, princípov riadenia projektov vrátane kontroly a zabezpečenia ich kvality, a ďalších aktivít, ktoré s tým súvisia.

Zároveň sa snažíme o rozvoj a implementáciu nových typov služieb v spomínaných oblastiach.

Našimi klientmi sú spoločnosti, ktoré hľadajú cesty ako byt lepší. Záleží na „zdravej“ a na dobre prosperujúcej firme. 

Hlavná ponuka služieb

 • Riadenie výkonnosti podnikov
 • Reinžiniering podnikových procesov
 • Komplexné riadenie projektov vrátanie služieb kontroly kvality
 • Stratégia riadenia vzťahov so zákazníkmi a rozvoj distribučných kanálov
 • Transformácia finančného riadenia
 • Poradenstvo v oblasti nákladových alokácií a tvorby/ implementácie nákladových alokačných modelov
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov
 • Formovanie a meranie firemnej kultúry
 • Zavedenie nástroja na exekúciu firemnej stratégie (As One)
 • Služby v oblasti informačných technológií
 • Dátová analytika a služby súvisiace s jej využitím
 • Poradenstvo pri riadení a implementácii EÚ fondov
 • Externé hodnotenie operačných programov
 • Poradenstvo zamerané na ekonomickú, personálnu a procesnú optimalizáciu subjektov verejnej správy
 • Znižovanie administratívneho zaťaženia podnikania
Bolo to užitočné?