Poznatky

Deloitte TP Digital DoX

Vypracovanie transferovej dokumentácie pomocou nového  nástroja Strategic Scoping Tool

V dôsledku Opatrenia č. 13 OECD sa spoločnosti snažia hľadať efektívnejšie, centralizované a integrované spôsoby plánovania a riadenia procesov súvisiacich s transferovou dokumentáciou. Počet daňových kontrol rastie, keďže sa daňové orgány snažia rozšíriť daňové základne. Zvýšená potreba transparentnosti núti spoločnosti pristupovať k transferovej dokumentácii centralizovane a skúmať transferové oceňovanie jednotne a konzistentne na globálnej/regionálnej úrovni.

Deloitte TP Digital DoX

Deloitte TP Digital DoX

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu vypracovaná pomocou modernej technológie

Deloitte TP Digital DoX je webové riešenie, ktoré uľahčuje a zefektívňuje prípravu dokumentácie k transferovému oceňovaniu, pričom umožňuje tímom spoločnosti Deloitte a projektovým tímom úzko spolupracovať.

Faktické a finančné informácie sa zhromažďujú pomocou prehľadných online dotazníkov, pričom odpovede sa premietajú do automaticky generovaného hlavného súboru, lokálneho súboru alebo samostatných správ k transferovému oceňovaniu na základe modulového prístupu.

Prečo používať Deloitte TP Digital DoX?

 • zefektívňuje zhromažďovanie informácií a prípravu správ počas celého trvania zákazky týkajúcej sa     dokumentácie k transferovému oceňovaniu,
 • zabezpečuje integrovaný online proces prípravy lokálnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu v súlade s OECD/BEPS,
 • zvyšuje efektívnosť riadenia projektu a pomáha eliminovať chyby spôsobené ľudským faktorom,
 • umožňuje tímom spoločnosti Deloitte/projektovým tímom po celom svete úzko spolupracovať,
 • flexibilnosť a škálovateľnosť na uspokojenie rastúcich obchodných potrieb

Kľúčové vlastnosti

 • prehľadné webové riešenie,
 • automatické vytváranie správ,
 • centrálne riadenie a audit trail,
 • modulový prístup k dokumentácii k transferovému oceňovaniu,
 • úspora času a prostriedkov.

Predstavujeme Strategic Scoping Tool – nový nástroj v rámci Deloitte TP Digital DoX

Strategic Scoping Tool ponúka automatický, algoritmický a globálne konzistentný prístup k určovaniu rozsahu projektu v oblasti transferového oceňovania, ktorý je flexibilný, efektívny, prehľadný a navrhnutý tak, aby umožnil spoluprácu počas celého procesu plánovania projektu.

Strategic Scoping Tool

Strategic Scoping ToolT

Prečo používať Strategic Scoping Tool?

Vďaka prístupovým možnostiam sa používatelia môžu priamo oboznámiť s jednotlivými faktormi, ktoré majú vplyv na posúdenie rozsahu zo strany spoločnosti Deloitte, a dôkladne preskúmať jednotlivé rozhodnutia o rozsahu.

Štruktúrovaný a metodický prístup k určeniu rozsahu a plánovaniu projektu zabezpečuje zoskupenie príslušných faktorov, ktoré treba zohľadniť, aby sa v jednotlivých krokoch procesu dosiahol konsenzus prv, než sa prejde k ďalšiemu kroku.

Vďaka schopnosti upraviť rozsah, rýchlo sa prispôsobiť zmenám a možnosti manuálnych úprav v reálnom čase sa ľahšie prekonávajú akékoľvek nečakané prekážky a vzniká flexibilný a efektívny proces určenia rozsahu.

Automaticky vytvorený plán projektových prác poskytuje podrobný časový rámec projektu a urýchľuje začiatok realizácie projektu.

Ide o centralizovaný a globálne konzistentný východiskový bod pre plánovanie projektov v oblasti transferového oceňovania, ktorý zabezpečuje hladkú integráciu tímov spoločnosti Deloitte a konzistentné služby prípravy dokumentácie k transferovému oceňovaniu po celom svete.

Kľúčové vlastnosti

 • patentovaný algoritmus určenia rozsahu, ktorý môžete schváliť alebo upraviť podľa svojich potrieb,
 • štandardný konzistentný prístup po celom svete,
 • efektívna, automatická, škálovateľná a flexibilná technológia,
 • príležitosti na spoluprácu a transparentnosť,
 • schopnosť upraviť rozsah a plán prác v reálnom čase,
 • efektívne zhromažďovanie informácií.
Bolo to užitočné?