Poznatky

Hlavná ponuka služieb v oblasti daní

Je všeobecne známe, že každá transakcia má daňové dôsledky. Navyše, daňové predpisy a daňová legislatíva sa neustále menia, pričom postupujúca globalizácia komplikuje zdaňovanie nadnárodných aj domácich spoločností. Naši daňoví poradcovia pomáhajú spoločnostiam vykazovať základ dane a daň v súlade s právnymi predpismi. 

Outsorcing podnikových procesov

Špecialisti v oblasti outsourcingu podnikových procesov (BPO) ponúkajú komplexné služby spoločnostiam zo všetkých odvetví. Pri poskytovaní služieb v oblasti účtovníctva, mzdovej administratívy a výkazníctva využívame najmodernejšie informačné technológie, ktoré automatizujú účtovné a daňové procesy. Poskytujeme aj poradenské služby v oblasti čerpania grantov, finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a iných verejných zdrojov.

Hlavná ponuka služieb:

• Daňové poradenstvo pre slovenské aj zahraničné spoločnosti

• Daň z príjmov právnických a fyzických osôb

• Daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a clá

• Transferové oceňovanie

• Fúzie a akvizície

• Daňové due diligence

• Imigračné služby

• Služby v oblasti zamestnaneckých výhod a sociálneho zabezpečenia

• Spracovanie daňových priznaní a formulárov Intrastat

• Poradenstvo v oblasti grantov a investičných stimulov

• Príprava štatutárnych a manažérskych výkazov

• Vedenie mzdovej agendy

• Dočasné požičiavanie pracovníkov

• Daňové poradenstvo pre vyslaných pracovníkov

Bolo to užitočné?