Novinky

Modernizovaný Colný kódex Únie

1. mája 2016 nadobudne účinnosť nový Colný kódex Únie, ktorý prinesie viaceré zmeny. Dovozcom, vývozcom, colným zástupcom, ako aj pracovníkom colnej správy tak zostávajú necelé tri mesiace na to, aby sa s týmito zmenami oboznámili a aby sa pripravili na novinky vyplývajúce z novej legislatívy.

Aké zmeny nás čakajú v modernizovanom colnom kódexe?

Aké zmeny nás čakajú?

Pripravované zmeny sa dotknú najmä subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti dovozu, vývozu, poskytovania dodávateľských vyhlásení, spracovania/opravy dočasne dovážaného tovaru alebo zabezpečenia prepravy neprecleného tovaru na miesto určenia.

 

Zmeny sa týkajú predovšetkým týchto oblastí:      

  • colné konanie (dovoz/vývoz),
  • osobitné colné režimy (v súčasnosti označované ako „colné režimy s ekonomickým účinkom“),
  • dočasné uskladnenie,
  • možnosti zjednodušení colných formalít (náhrada existujúcich zjednodušených postupov colného konania, neúplného colného vyhlásenia a pod.),
  • centralizované colné konanie,
  • certifikácia AEO (schváleného hospodárskeho subjektu) a podstatné zvýšenie jej významu,
  • colná hodnota,
  • colný dlh a zabezpečenie colného dlhu.

 

Aj napriek tomu, že Colný kódex Únie zaviedol viacero prechodných období, je najvyšší čas začať sa touto problematikou zaoberať. Ak sa Vás uvedené zmeny týkajú, radi Vám poskytneme podrobné informácie

Ak máte záujem odoberať Deloitte novinky prihláste sa na odber http://www2.deloitte.com/sk/odoberanie-sprav

Bolo to užitočné?