Výskum a vývoj

Mnohé štáty ponúkajú významné granty, úvery a stimuly v oblastiach, ako je napríklad digitálna ekonomika, znižovanie energetickej náročnosti, životné prostredie, globalizácia, inovácia, trvalá udržateľnosť a odborné vzdelávanie.