Riešenia

Systémová integrácia

Efektívne využitie výhod a pridanej hodnoty moderných technológií si vyžaduje, aby firmy dokázali úspešne prekonať zložité nástrahy systémovej integrácie, či už v rámci vlastnej organizácie, alebo vo vzťahu k externým partnerom, dodávateľom a zákazníkom.

Špecialisti spoločnosti Deloitte na systémovú integráciu môžu spoločnostiam pomôcť prekonať komplikácie, ktoré sú neodmysliteľne spojené so zavádzaním technológií, a vyriešiť obchodné výzvy prostredníctvom integrácie technológií, a to v podobe samostatnej služby či poskytnutia komplexných riešení.

Ponúkame technologické poradenské a implementačné služby, aby sme firmám pomohli lepšie riadiť fungovanie technológií a spravovať portfólio technologických aktív.

Spojte sa s nami

Michal Kopanič

Michal Kopanič

vedúci partner | Consulting

Michal Kopanič je vedúci partner oddelenia Consulting Deloitte na Slovensku a zároveň vedie regionálny poradenský tím pre M&A v regióne strednej Európy. Posledných 20 rokov pôsobil na rôznych vedúcich... Viac