FinTech in the CEE region

Poznatky

Finančné technológie v strednej a východnej Európe

Mapujeme inovácie vo finančných technológiách

Správa FinTech CEE je priekopnícka publikácia týkajúca sa strednej a východnej Európy, ktorú pripravila spoločnosť Deloitte Central Europe v mene Ministerstva zahraničného obchodu Veľkej Británie. Správa obsahuje prehľad o sektore finančných služieb, potenciálne podnikateľské príležitosti pre finančno-technologické spoločnosti a odhad veľkosti trhu finančných technológií v 9 krajinách strednej a východnej Európy: v Rakúsku, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku.

Oblasti, na ktoré sa správa zameriava, sú zavedené finančné technológie v bankovníctve, poisťovníctve, pri správe aktív a na kapitálových trhoch, ako aj nové finančné technológie v oblasti platieb, získavania kapitálu, osobných financií, kybernetickej bezpečnosti, dát a analytiky a ďalšieho softvéru.