Information Management and Analytics

Služby

Analytika a riadenie inofrmácií

Preskúmať obsah

Svet sa rýchlo mení. Zákazníci čoraz viac vyžadujú, aby sa podniky prispôsobili ich potrebám. Konkurenti sa objavujú sčista-jasna. Štáty a regulačné orgány požadujú rýchlejšie a presnejšie správy. Najdôležitejšie odpovede na vaše zložité podnikové výzvy môžu skrývať vaše dáta. Navrch majú tí, ktorí dokážu nájsť zmysel vo veľkom množstve dostupných informácií. Ako však držať krok so svetom, kde sa objem informácií zdvojnásobuje každé dva roky? 

 

Odborníci spoločnosti Deloitte na analytiku a riadenie informácií vám môžu pomôcť odhaliť a využiť hodnotu pochovanú hlboko v obrovských množstvách dát. Naša globálna sieť poskytuje služby strategického poradenstva a implementácie, aby sme spoločnostiam pomohli riadiť dáta z rôznych zdrojov a premeniť ich na presné a užitočné informácie, ktoré podporujú rozhodovanie založené na faktoch a prinášajú konkurenčnú výhodu. Zaoberáme sa spektrom príležitostí v oblasti business intelligence, riadenia dát, technológií, ako aj analytiky a technológií ďalšej generácie vrátane spracovania veľkých objemov dát (big data), cloudu a strojového učenia.

 

Deloitte pri poradenstve nerozlišuje medzi technológiami – dokážeme realizovať riešenie pre všetky technológie. Ponúkame tiež neštandardné riešenia úplne prispôsobené vášmu odvetviu a oblasti podnikania. Máme komplexné schopnosti, hlboké odvetvové poznatky a vzťahy na úrovni riaditeľov, vďaka ktorým sme lídrom v poskytovaní služieb analytiky a riadenia informácií počas celého ich životného cyklu.

iot

Preskúmať obsah