Deloitte and Oracle logos on sailboat

Služby

Oracle

Preskúmať obsah

Služby spoločnosti Deloitte rovnako ako cloudové riešenia spoločnosti Oracle prekračujú hranice štátov a organizácií. Vo februári 2016 sa spoločnosť Deloitte stala prvým členom partnerskej siete Oracle (Oracle PartnerNetwork), ktorý dosiahol status Oracle Global Cloud Elite. Členské firmy na celom svete sú už viac ako dve desaťročia partnerom spoločnosti Oracle na najvyššej úrovni. 

 

Keďže máme prístup k viac ako 17 300 odborníkom na Oracle v členských firmách Deloitte, len málo spoločností dokáže riadiť komplexné medzinárodné projekty tak efektívne ako my. Naše tímy využívajú stupňovitý model, ktorý kombinuje globálne centrá služieb, partnerské rámce, postupy riadenia podmienenej pracovnej sily a služby riadenia aplikácií. V prípade potreby čerpáme zo znalostí odborníkov Deloitte na ľudské zdroje, dodávateľský reťazec, podnikové riziko, dane a pod. Umožňuje nám to správne skombinovať obchodný a technologický talent a vytvárať podnikovú hodnotu prostredníctvom cloudu Oracle kdekoľvek na svete.

Oracle Diamond Partner Logo

Preskúmať obsah