Managed Services

Služby

Služby riadenia aplikácií

Dnešné prostredie informačných technológií je zložitejšie ako kedykoľvek predtým a náklady na údržbu v tejto oblasti naďalej rastú. Špecialisti spoločnosti Deloitte na riadenie aplikácií pomáhajú spoločnostiam prekonať tieto výzvy, zlepšovať efektívnosť aplikácií a dosahovať lepšie obchodné výsledky. Poskytujeme flexibilnú štruktúru, ktorá podnikom umožňuje zosúladiť služby riadenia aplikácií s ich cieľmi v oblasti IT a podnikania.

Ponúkame komplexné a špičkové služby v tejto oblasti vrátane digitálnych riešení, plánovania podnikových zdrojov, riadenia informácií a integrácie systémov. Táto schopnosť sa opiera o naše poradenstvo v oblasti riadených služieb, ktoré klientom pomáha pri výbere optimálneho modelu riadených služieb a úspešnom prechode do cieľového stavu.