Článok

Fúzie a akvizície v bankovom sektore v regióne CEE – štúdia 2018

Ďalšiu konsolidáciu trhu podporí niekoľko faktorov

Výsledky bankového sektora v strednej a východnej Európe sú  povzbudivé, kapitálová primeranosť je stabilná, podiely problémových úverov klesajú a ziskovosť bánk sa celkovo zvyšuje.

Ako vyplýva z najnovšej štúdie Deloitte s názvom CEE Banking M&A Study 2018, ktorá mapuje dynamiku bankových fúzií a akvizícií v 12 krajinách, k pozitívnej dynamike prispieva stabilný ekonomický rast, zlepšujúce sa podmienky na trhu práce a intenzívna úverová aktivita.

Okrem digitálnej transformácie predstavuje ďalší pretrvávajúci trend v bankovom sektore regiónu postupná konsolidácia trhu. Tá je poháňaná predajom strategicky menej dôležitých aktivít a akvizíciami s cieľom realizovať synergie a úspory z rozsahu či doplnenie a rozšírenie obchodného modelu. Počet hráčov na mnohých lokálnych trhoch je príliš vysoký, sú fragmentované a vyznačujú sa často množstvom bánk s veľmi nízkymi trhovými podielmi. Očakávame preto, že táto dynamika podporí proces ďalšej konsolidácie bankového trhu v strednej a východnej Európe.

CEE Banking M&A Study 2018

Kľúčové zistenia:

  • Kapitálová primeranosť bánk bola v roku 2017 vo všetkých 12 krajinách solídna, jej priemerná hodnota predstavovala 21 %.
  • Kvalita aktív sa výrazne zlepšila v dôsledku sanácie úverových portfólií a lepšej finančnej situácii domácností a firiem. Priemerný podiel problémových úverov v portfóliách bánk predstavoval v roku 2017 6,1 %, čo je o 1,5 percentuálneho bodu menej ako v roku 2016 a blíži sa predkrízovým hodnotám.
  • Ziskovosť sektora zostala v roku 2017 stabilná. Priemerná hodnota ROE vo výške 10 % je stále pod úrovňou spred finančnej krízy. Ziskovosť bánk v mnohých krajinách podporilo rozpustenie rezerv na nesplácané úvery.
  • Bankové trhy vo väčšine analyzovaných krajín vykazujú strednú mieru koncentrácie, aj preto sa v dôsledku trhovej konsolidácie očakáva jej ďalší rast.
  • Fúzie a akvizície na bankových trhoch v strednej a východnej Európe dosiahli svoj vrchol v roku 2015, keď bolo dokončených 19 transakcií, a od tej doby ich počet klesá. V roku 2018 boli do septembra zrealizované dve transakcie a šesť ich práve prebiehalo, kým v roku 2017 bolo dokončených celkom 12 transakcií.
  • Klesajúci počet transakcií je spôsobený úverovou aktivitou bánk, elimináciou rizikových expozícií i zlepšenou ziskovosťou, čo v krátkodobom horizonte oddialilo tlak na ďalšie fúzie a akvizície v bankovom sektore. Avšak v strednom a dlhodobom horizonte sa zásadnejším faktorom v konkurenčnom boji bánk stane prevádzková efektivita vychádzajúca z úspor z rozsahu a optimalizácia kapitálovej  štruktúry. Preto je pravdepodobné, že banky s trhovými podielmi okolo 1-2 % nebudú naďalej schopné úspešne konkurovať a generovať uspokojivú mieru návratnosti pre svojich akcionárov. V bankovom sektore v strednej a východnej Európe figuruje mnoho bánk tejto veľkosti.
  • Najaktívnejšie trhy v oblasti bankových fúzií a akvizícií z hľadiska počtu transakcií boli od roku 2015 do septembra 2018 Poľsko (8 transakcií), Maďarsko (8), Srbsko (7) a Rumunsko (6).
  • Najaktívnejším kupujúcim v regióne bola maďarská OTP Bank (5 transakcií), druhým najaktívnejším kupujúcim bol poľský štát, ktorý od roku 2015 uskutočnil štyri akvizície prostredníctvom poisťovne PZU a Alior Bank.
  • Najaktívnejší predávajúci v období od roku 2015 do septembra 2018 v regióne boli Raiffeisen (4 transakcie) a potom grécke banky, keď Piraeus Bank, National Bank of Greece, Alpha Bank a Eurobank celkovo predali 7 bánk.

Najnovšia štúdia Deloitte CEE Banking M&A Study 2018 mapuje dynamiku bankových fúzií a akvizícií v 12 krajinách z regiónu strednej a východnej Európy. Zahrňuje údaje za Českú republiku, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Slovinsko a Slovensko.

Bolo to užitočné?