Riešenia

Oceňovanie nehmotných aktív a PPA

Ocenenie ochranných známok, technológií, vzťahov so zákazníkmi, know-how a ďalších nehmotných aktív vyžaduje špecifický prístup reflektujúci ich povahu. V tejto oblasti zohráva zásadnú úlohu aj detailná znalosť jednotlivých odvetví, pretože ich konkrétne charakteristiky sa do použitého postupu ocenenia zásadným spôsobom premietajú. Slovenská kancelária Deloitte sa v tejto oblasti môže oprieť o rozsiahle skúsenosti jednotlivých znalcov vo vybraných segmentoch (biotechnológie, bankovníctvo, farmácia, energetika, vývoj softvéru, atď.), ako aj expertízu odborových špecialistov v rámci celosvetovej siete Deloitte.