Riešenia

Daňové kontroly a konania

Zastupujeme klientov pri náročnom procese daňových kontrol pred správcom dane, ako aj pred súdom. Obhajujeme práva klientov v rôznych typoch daňových konaní. Komunikujeme so správcom dane, zúčastňujeme sa ústnych pojednávaní a pripravujeme odpovede na jeho požiadavky vrátene prípravy stratégie obhajoby.

Radíme v nastaveniach firemných procesov s cieľom predchádzať prípadným sporom a eliminovať daňové riziká.

Deloitte má špecializovaný tím odborníkov na hmotné aj procesné právo, ktorí pokrývajú všetky oblasti daní.

Nebuďte sami, keď príde kontrola

  • Budete pripravení, ak sa správca dane ohlási na daňovú kontrolu?
  • Poznáte svoje práva a povinnosti v daňovom konaní?
  • Ste schopní zhodnotiť, či správca dane koná v súlade so zákonom a v rámci svojich právomocí?
  • Viete sa brániť v prípade, že správca dane postupuje v rozpore s vašimi právami?
  • Sú vaše interné procesy nastavené tak, aby ste eliminovali riziká spochybnenia správcom dane?

Na súde len s pomocou odborníka

  • Zastupujeme klientov pred krajskými súdmi a Najvyšším súdom SR.
  • Pomôžeme vám s vymáhaním náhrady škody spôsobenej nezákonným postupom štátu.