Riešenia

Daňové priznania

Spoločnosť Deloitte pristúpila k administratívne náročnej príprave daňového priznania inovatívne – pomocou tímu skúsených odborníkov a jedinečného softvéru Tax Navigator sme premenili túto každoročnú povinnosť na bezproblémovú záležitosť.

Tax Navigator je náš softvér vyvinutý na základe požiadaviek klientov. Umožňuje efektívnu a flexibilnú prípravu daňových priznaní a okrem zjednodušenej komunikácie obsahuje systém automatickej kontroly poskytnutých dát, čím sa eliminuje riziko chýb. Klient má neustály prehľad o stave projektov či poskytnutých dátach a v prípade potreby sa k podkladom môže kedykoľvek vrátiť.

Pomôžeme vám s riešením (nielen) týchto otázok:

  • Používate správne tlačivo daňového priznania?
  • Viete koľko príloh má mať daňové priznanie?
  • Viete ako správne vykázať a umorovať daňové straty?
  • Viete si v daňovom priznaní započítať daň alebo vyňať príjmy zdanené v zahraničí?
  • Viete ako poukázať 2 % zaplatenej dane?