Medzinárodné zdaňovanie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Medzinárodné zdaňovanie

Máme bohaté skúsenosti a sme schopní vykonať zhodnotenie príslušných rizík, ale aj príležitostí, a to z hľadiska slovenskej vnútroštátnej legislatívy, z hľadiska zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia alebo inej medzinárodnej legislatívy. Vďaka globálnej sieti Deloitte spolupracujeme s kolegami z príslušných krajín, ktorí sú pripravení tieto otázky operatívne posúdiť z pohľadu zahraničných daňových predpisov, a to takmer vo všetkých zahraničných jurisdikciách.

Pomôžeme vám s riešením (nielen) týchto otázok:

  • Vypláca vaša spoločnosť do zahraničia príjmy (napr. dividendy, úroky, licenčné poplatky, nájomné alebo iné zisky podniku), ktoré môžu na Slovensku podliehať zrážkovej dani? Poberá vaša spoločnosť zo zahraničia príjmy, ktoré tam môžu podliehať dani?
  • Uzavrela vaša spoločnosť zmluvu, na základe ktorej môže dôjsť k vzniku slovenskej stálej prevádzkarne zahraničného zmluvného partnera?
  • Uvažujete o založení holdingovej štruktúry, ktorá by vám pomohla zjednodušiť štruktúru portfólia spoločností, alebo už holding máte a radi by ste mali istotu, že nastavenie štruktúry nepredstavuje daňové riziko?
  • Zaujíma vás, či majú medzinárodné iniciatívy v oblasti daní (BEPS, ATAD, MLI) vplyv na fungovanie vašej spoločnosti?
  • Plánujete projekt v zahraničí a chcete vedieť, aké sú podmienky a daňové dôsledky transakcie v danej krajine?

Spojte sa s nami

Martin Chlebec

Martin Chlebec

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Chlebec je riaditeľ na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. V oblasti daňového a účtovného poradenstva pracuje od roku 2009. Členom tímu Deloitte je od roku 2011. Špe... Viac