Služby

Služby pre energetický priemysel

Prirodzene nápadité riešenia

Členské firmy Deloitte pomáhajú klientom z energetiky a sieťových odvetví reagovať na zásadné problémy a realizovať iniciatívy navrhnuté tak, aby mohli splniť svoje strategické ciele a priniesť hodnotu svojim akcionárom.

Dynamika globálneho energetického dopytu, ponuky a závislosti od infraštruktúry dnes pravdepodobne prechádza najintenzívnejšími zmenami od 70. rokov 20. storočia. Pri intenzívnejšom nástupe energetickej efektívnosti, úspory energie a čoraz „vynaliezavejších“ komerčných a priemyselných spotrebiteľov a spotrebiteľov z domácností sa dopyt po energiách v rozvinutých krajinách znižuje. Zároveň však v rozvojových krajinách dopyt po energiách dramaticky rastie, keďže kopíruje rast ich populácie a hospodársku expanziu.

V tomto neustále sa meniacom globálnom energetickom prostredí sa energetike a sieťovým odvetviam núka príležitosť prekonať toto turbulentné obdobie a skutočne inovovať.