Služby

Bankovníctvo a kapitálové trhy

Toto odvetvie veľmi prísnym okom skúma ziskovosť a výkonnosť. Organizácie potrebujú dômyselne navrhnuté obchodné stratégie, aby si vedeli poradiť s následkami regulačnej reformy, technologickej zmeny, dynamiky konkurenčného prostredia a pohybov na trhu. Naši skúsení odborníci na sektor bankovníctva a cenných papierov poskytujú širokú škálu audítorských, konzultačných, finančných a daňových služieb a služieb v oblasti riadenia rizík.

Náš skúsený bankový tím poskytuje celý rad služieb, ktoré sú prispôsobené rozličným potrebám bánk a kapitálových spoločností. Naša odborná znalosť je založená na dôkladnom pochopení odvetvových trendov a sprievodných výziev v rámci stále vyvíjajúceho sa prostredia, v ktorom pôsobia naši klienti. Regulatórne reformy, prísnejšie kapitálové požiadavky, úvahy o riadení rizík, narušujúce technológie, prostredie s nízkou úrokovou sadzbou a zvýšené požiadavky na podávanie správ sú výzvami pre rast bankových a kapitálových trhov.

Aby ste získali konkurenčnú výhodu, budete potrebovať okamžité sofistikované stratégie a riešenia. Profesionáli z Deloitte už pomáhajú mnohým bankám a obchodníkom s cennými papiermi pri riešení najnáročnejších problémov v každom segmente finančného priemyslu.

Spojte sa s našimi expertami

Peter Longauer

Peter Longauer

Partner | Audit

Peter Longauer pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku.  V tejto roli zodpovedá za celko... Viac

Michal Kopanič

Michal Kopanič

Partner | Consulting

M. Kopanič pôsobil v uplynulých 15 rokoch na rôznych vedúcich pozíciách a vo výkonných funkciách. Budoval dlhodobé a trvalé profesionálne vzťahy, rozvíjal, motivoval a viedol multikultúrne a multidisc... Viac