Služby v oblasti riadenia rizík

Po globálnej finančnej kríze sa čoraz vyšší dôraz kladie na zlepšenie riadenia rizík. Aj napriek realizácii zmien 8. globálny prieskum spoločnosti Deloitte v oblasti riadenia rizík ukázal, že poisťovatelia, resp. zaisťovatelia, a iné finančné inštitúcie majú ešte stále veľký priestor na posilnenie procesov riadenia rizík.

Vďaka našim skúsenostiam môžeme vašej spoločnosti pomôcť, aby bola informovaná o nových zmenách v oblasti regulácie a vo vývoji postupov riadenia rizík na celom trhu.

Naši odborníci v oblasti poistnej matematiky a riadenia rizík môžu pomôcť:

 • s návrhom alebo preverením:

  - vášho rámca riadenia rizík,

  - vášho vyhlásenia ohľadom ochoty podstupovať riziká,

  - vašej politiky riadenia rizík,

  - vašich rizikových limitov,
 • s vytváraním hodnoty prostredníctvom optimalizácie alokácie kapitálu a navrhnutím vhodných stratégií reakcie na riziká,
 • s posúdením a zlepšením kultúry v oblasti riadenia rizík v rámci vašej organizácie,
 • konať ako oddelenie riadenia rizík alebo poskytnúť podporu vášmu oddeleniu riadenia rizík vrátane CRO (Chief Risk Officer), teda vedúceho pracovníka zodpovedného za riadenie rizík,
 • poskytnúť školenia v oblasti riadenia rizík šité na mieru.