Riešenia

Poisťovníctvo

Náš tým pre poisťovníctvo v sebe spája odborníkov z oblasti management consultingu, pojistnej matematiky, riadenia rizík, distribúcie, prevádzky, technológií, daní a auditu. Poskytujeme širokú škálu služieb klientom z radov pojisťovní, zaisťovní a poistných sprostredkovateľov.

Poisťovníctvo prechádza neustálou transformáciou, pretože sa prispôsobuje nariadeniam, novým technológiám, posunom v spotrebiteľskom dopyte a rastúcej konkurencie. Je preto dôležité, aby ste nezanedbali žiadnu príležitosť, ktorá sa pre vás vytvorí. Dokážeme vám pomôcť vysporiadať sa s čoraz zložitejšími a neistými obchodnými a geopolitickými podmienkami. Aby ste mohli využiť každú možnosť, rozšírime váš rozhľad za hranice poisťovníctva, aby ste využili nové spôsoby práce, nové spôsoby komunikácie so zákazníkmi a úplne nové možnosti v tom, čo môžu zákazníkom poskytnúť.

V sektore poisťovníctva poskýtujeme nasledujúce služby:

  • Aktuárské služby, analytika a odměňování
  • Robotická automatizácia procesov
  • Pokročilá analytika pomocou Machine learning

Našim klientom poskytujeme na mieru zostavené služby podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa klient nachádza. Ak máte záujem o vypracovanie ponuky neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

Spojte sa s našimi expertami

Peter Longauer

Peter Longauer

Partner | Audit

P. Longauer sa špecializuje na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám. Do spoločnosti Deloitte Slovensko sa vrátil po 8-ročnej stáži v Deloitte Sydney, kde pôsobil ako š... Viac