Energetika, banský priemysel a priemyselná výroba

Odborníci globálnej skupiny pre energetiku a prírodné zdroje spoločnosti Deloitte prinášajú komplexné, integrované riešenia pre všetky segmenty ropného a plynárenského priemyslu, energetiky, baníckeho priemyslu, lodného a prístavného priemyslu, ako aj vodárenského sektora.

Otázky? Spýtajte sa