Služby

Banský a hútnický priemyseľ

Spoločnosť Deloitte rozumie výzvam, ktorým v súčastnosti čelia spoločnosti v oblasti banského a hútnického priemyslu. Sme tu aby sme vám pomohli predvídať, naplánovať a zvládnuť dramatické výkyvy, ktoré charakterizujú váš trh.

Členské firmy Deloitte poskytujú odborné služby spoločnostiam pôsobiacim v sektore basnkého a hútnického priemyslu na celom svete a sú lídrami na trhu v oblasti konzultačných služieb, transakčného poradenstva, audítorských a daňových služieb v danej oblasti s bohatými skúsenosťami s poskytovaním podpory klientom.

Tímy členských firiem Deloitte pomáhajú svojim klientom s poskytím služieb ako sú:

  • vypracovania stratégie a obchodných prípadov,
  • štruktúrovanie projektov, vytváranie modelov, previerky investičných projektov,
  • optimalizáciu dodávateľských reťazcov
  • riadenie rizík,
  • až po fúzie a akvizície.

V prípade záujmu o predloženie ponuky nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať a my vám vypracujeme na mieru zostavenú ponuku.

Spojte sa s našimi odborníkmi:

Wolda Kidan Grant

Wolda Kidan Grant

partner, audit

W. Grant je partnerom na oddelení auditu a je členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov so sídlom vo Veľkej Británii. Viedol medzinárodné a štatutárne audity a iné projekty, ako sú previerky d... Viac