Ľudia

Andrej Fekete

Senior Media & Public Relations Specialist

Andrej Fekete

Andrej má na starosti komunikáciu s médiami a podieľa sa na príprave tlačových správ z rôznych oblastí týkajúcich sa činnosti spoločnosti Deloitte. Má skúsenosti z pôsobenia v médiách a v PR z oblasti dopravy.

Andrej Fekete