Ľudia

Daniel Šalamún

Senior manažér | Riadenie rizík

Daniel Šalamún

Daniel Šalamún má viac ako 20-ročnú odbornú prax v poskytovaní audítorských, poradenských a vzdelávacích služieb a riadení projektov, z toho takmer 15-ročnú prax v riadení poradenských a vzdelávacích projektov pre organizácie štátnej a verejnej správy. Riadil a viedol množstvo poradenských a vzdelávacích projektov (projekty finančného auditu, auditu zhody a interného auditu, previerky a poradenské projekty) pre organizácie štátnej a verejnej správy, vrátane ústredných orgánov štátnej správy.

Daniel Šalamún